Begrippen

Debunker

Een onthuller, ontmaskeraar van gevestigde reputaties door een persoon of organisatie. Waarheidszoeker. Scepticus.

Outbreak Management Team (OMT)

Groep van specialisten en experts met verschillende achtergronden en kennis over een regio overschrijdende uitgebroken ziekte om het ministerie van VWS te adviseren.