Waar een wil is, is een wet.

De spoedwet als vervanging voor de van kracht zijnde noodverordening In Nederland wordt deze door burgemeester, gezaghebber of voorzitter van een veiligheidsregio vastgesteld indien er ernstige vrees bestaat voor ernstige wanordelijkheden. De verordening vormt doorgaans een ernstige inbreuk op grondrechten (waaronder vrijheid van beweging en demonstratie) en wordt daarom zelden uitgevaardigd. (Bron) – de zogenoemde Coronawet – is inmiddels de eerste fase voorbij. De conceptversie van CDA minister Hugo de Jonge van VWS deed echter direct wat stof opwaaien.

Het was een wens vanuit de tweede kamer om Corona maatregelen te kunnen treffen, zonder nog langer de noodverordeningen te gebruiken. De Coronawet zal een aanvulling worden op de huidige wet publieke gezondheid. Normaliter is het niet de minister, maar het parlement dat de wettelijke regels opstelt.